TOI MUON HOI VE THI THUC CUA TOI KHI NAO DUOC? ORDER#831695

no-avatar
YOUFU RUAN
United States of America

TOI MUON HOI VE THI THUC CUA TOI KHI NAO DUOC? ORDER#831695

Dec 17, 2023
THUA QUI NGAI .TOI RAT SOT RUOT VI VAN CHUA NHAN DUOC THI THUC .TRON G KHI TOI DA NOP XONG TIEN ROI.SO TIEN LA $114.99.NGAY CHAT TIEN LA 16 THANG 11 2023. ORDER #831695.TOI DA MUA VE MAY BAY VAO NGAY 25/12/2023.TUC LA CHI CON MAY NGAY NUA THOI.MONG QUI NGAI CAP CXIN CAM ON NHIEU.HO TOI KIP THOI NHE.
Vietnam Evisa Support
Dec 18, 2023

Dear Anh/Chị,

Cảm ơn anh/chị đã liên hệ.

Chúng tôi đã có kiểm tra và không thấy đơn xin Visa của anh chị trên hệ thống của chúng tôi.

Anh/chị đã nộp hồ sơ vào một nơi khác, không phải với chúng tôi nên chúng tôi không thể kiểm tra được.

Nếu anh/chị muốn có Visa để vào Việt Nam ngày 25/12, vui lòng liện hệ vợi với chúng tôi qua email: Visa@vietnam-evisa.org

Best regards,

Heidi Phan (Ms.)

 Post Your Comment

We will ONLY use your email to notify you in regards to your submission.

* Questions & Answers are typically posted within 24 hours, pending approval.