Criminal Background Check (Criminal Record)

Posted by Vietnam-Evisa.Org on Jan 20, 2021

Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

 

Đối tượng xin cấp Lý lịch tư pháp

 • Công dân Việt Nam thường trú/ tạm trú trong nước.
 • Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài.
 • Công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú/ tạm trú.
 • Người nước ngoài đã từng cư trú tại Việt Nam.
 • Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

 

Phiếu lý lịch tư pháp gồm có:

a) Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 7 của Luật này.
 “1. Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình.

3. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. “

 

b) Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

“ 2. Cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.”

 

 

Hồ sơ

 • Tờ khai yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp.
 • Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
 • Hộ khẩu hoặc giấy xác nhận thường trú/ tạm trú ở Việt Nam.

 

Thời gian

10-15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Nếu bạn cần gấp, liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ.

 

Phí

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn đang có vấn đề về khâu chuẩn bị hồ sơ để được hổ trợ nhanh chóng với thủ tục nhanh gọn nhất.

 

Criminal record or police check provides the previous criminal conviction or proves no criminal record of a person.

 

Subjects required for criminal record:

 • Vietnamese citizens permanent/ temporary reside in the country.
 • Vietnamese citizens is residing abroad.
 • Vietnamese citizens cannot identify permanent/ temporary residence
 • Foreigners is residng in Vietnam.
 • Foreigners resided in Vietnam.

 

Classification of criminal record

Criminal card No. 1: issued at the request of Vietnamese citizens, foreigners who have been or are currently residing in Vietnam and state agencies, political organizations or socio-political organizations for serving human resource management, business registration, establishment, management of enterprises, cooperatives.

Criminal card No. 2: granted to the procedure-conducting agency and granted at the request of the individual so that he/she can know the contents of his/her criminal record.

 

 

DOCUMENTS

 

 • The written application form
 • Identity card or passport
 • Household registration book or certificate of permanent or temporary residence in Vietnam

Please be advised that the Embassy does not issue Criminal Record (Police Check). To save time and avoid paperwork hassle, you can apply for Criminal Record from us with Minimal document required.

 

PROCEDURE

APPLY - GET THE QUOTATION - MAKE PAYMENT - GET THE RESULT

 

PROCESSING TIME


10 - 15  working days since full documents are submitted.(excluding weekends and holidays). But we can do it in short time with Urgent case.

 

FEE

The fee will be informed after checking with the Department of Juctice Office. It depends on type of Criminal Record No 1 or No 2.

 

Please send us your documents via visa@vietnam-evisa.org or contact us at hotline 0909.343.525 for more information. 

 

 

Recently 0 questions

Have Your Question